Rutes per Barcelona/Barcelona Tours

Rutes per Barcelona per persones que volen descobrir a fons la ciutat, la seva història i la seva realitat

_TIT2569
Aquestes rutes s’adrecen a persones que tenen ganes de descobrir, des del punt de vista de la història i les altres ciències socials, l’evolució de la ciutat. A aquelles persones que ja coneixen Barcelona i a les que no en saben gaire. Als interessats per la història i als curiosos amb el món. I finalment ens adrecem també a persones que opten per formes alternatives d’oci sostenible, no agressiu amb l’entorn, amb una visió crítica sobre el seu món i amb voluntat de transformació de la nostra realitat. Caminant amb la Història també us ofereix un programa de rutes per Castellar del Vallès.
Junts recorrerem paisatges coneguts de la ciutat, i d’altres de no tant,  per entendre el procés que ha dut a la capital catalana a ser com és: una de les ciutats amb més càrrega històrica de l’entorn mediterrani. Et ve de gust?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rutas por Barcelona para personas que quieren descubrir a fondo la ciudad, su historia y su realidad

DSC_0349Estas rutas se dirigen a personas que tienen ganas de descubrir, desde el punto de vista de la historia y las demás ciencias sociales, la evolución de la ciudad. A aquellas personas que ya conocen Barcelona y a las que no saben mucho. Los interesados por la historia y los curiosos con el mundo. Y finalmente nos dirigimos también a personas que optan por formas alternativas de ocio sostenible, no agresivo con el entorno, con una visión crítica sobre su mundo y con voluntad de transformación de nuestra realidad.

Juntos recorreremos paisajes conocidos de la ciudad, y otros no tanto, para entender el proceso que ha llevado a la capital catalana a ser como es: una de las ciudades con más carga histórica del entorno mediterráneo. Te apetece?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tours of Barcelona for people that want to discover the city in depth, its history and its current reality

_TIT4192_pekeThese walks are oriented to people willing to discover, from a historical and social sciences’ point of view, the evolution of this city. To both those whom already know Barcelona and to those that do not know much about it. To people interested in history and to a worldly curiosity. And, also, to people who chose more alternative and sustainable ways of  entertainment: environmentally friendly, a critical world’s view, and with a willingness to transform our reality.
Together we will stroll the well-known and the undiscovered city landscapes  in order to better understand the process that led the Catalan capital to be as it is today: one of the cities with the greatest historical importance in the Mediterranean area.  Do you wanna come along?

2 thoughts on “Rutes per Barcelona/Barcelona Tours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s