Aquestes rutes s’adrecen a persones que tenen ganes de descobrir, des del punt de vista de la història i les altres ciències socials, l’evolució de la ciutat. A aquelles persones que ja coneixen Barcelona i a les que no en saben gaire. Als interessats per la història i als curiosos amb el món. I finalment ens adrecem també a persones que opten per formes alternatives d’oci sostenible, no agressiu amb l’entorn, amb una visió crítica sobre el seu món i amb voluntat de transformació de la nostra realitat.
Junts recorrerem paisatges coneguts de la ciutat, i d’altres de no tant,  per entendre el procés que ha dut a la capital catalana a ser com és: una de les ciutats amb més càrrega històrica de l’entorn mediterrani. Et vé de gust?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
These walks are oriented to people willing to discover, from a historical and social sciences’ point of view, the evolution of this city. To both those whom already know Barcelona and to those that do not know much about it. To people interested in history and to a worldly curiosity. And, also, to people who chose more alternative and sustainable ways of  entertainment: environmentally friendly, a critical world’s view, and with a willingness to transform our reality.
Together we will stroll the well-known and the undiscovered city landscapes  in order to better understand the process that led the Catalan capital to be as it is today: one of the cities with the greatest historical importance in the Mediterranean area.  Do you wanna come along?