Moviment “slow”, moviments per la lentitud.

Caminant amb la Història vol formar part dels moviments per la lentitud (slow) que han sorgit en els darrers anys i ens convida a gaudir del temps per viure i per educar també. La base de l’educació lenta es pot trobar a partir de les característiques comunes del moviment slow. Aquest moviment ens ajuda a reflexionar sobre el temps i com els éssers humans l’acceleren. Actualment el moviment Slow engloba, a més de l’educació lenta, slow food, slow sex i slow cities, entre d’altres. Tot el que tenen en comú aquests moviments és que busquen el temps just per fer quelcom, insisteixen per treballar en un futur de més qualitat, i que volen retornar el temps a les persones. Pretenen també treballar des del present i saber-se posicionar de manera crítica davant de la societat actual. D’aquesta manera, s’ha volgut fer reflexió en un aspecte tan important com és l’Educació, donant-li el temps que necessita.