Amfiteatre de Barcino?

Barcino no conserva en l’actualitat restes arqueològiques d’edificis destinats a usos lúdics. Ara bé se sap del cert, que les ciutats de certa importància, com ara Barcino, disposaven habitualment d’un amfiteatre, un circ i un teatre per acollir els seus espectacles i entretenir als seus ciutadans i habitants. Es conserven restes d’aquests edificis a altres localitats romanes de Catalunya com ara Emporion, Baetulo o Tarraco. No obstant es té constància gràcies a altres troballes fetes a la ciutat d’activitats lúdiques lligades a la ciutat. De les restes més significatives es troben la làpida de Luci Minici Natal, un habitant de Barcino que arriba a ser campió de quàdrigues en els Jocs Hel·lènics d’inicis del segle II dC. Tot i que Luci es trasllada a Tarraco per entrenar-se, es pot suposar que a Barcino es donés activitat en relació a les carreres de bigues o quàdrigues. També es conserva al Museu d’Arqueologia de Catalunya un impressionant mosaic trobat al Palau Reial Menor d’una carrera de cavalls (es conserven els noms dels animals fins hi tot!), però tot i que no es coneix el lloc on es produí, és possible pensar que fos a Barcino. Per altra banda es té constànciad’activitat d’una escola de gladiadors a Barcino, amb gladiadors gals i hispans.

Es provable doncs, molt provable de fet, que Barcino comptés amb edificis destinats a aquestes funcions. Es ben cert també que aquestes construccions, donades les seves grans dimensions, s’emplaçaven fora muralles en molts casos, deixant l’espai intramurs a les vivendes i a l’activitat econòmica i política.

La historiadora Jordina Sales ha desenvolupat la hipòtesi que l’amfiteatre de Barcino es trobaria en l’actual emplaçament de l’església de Santa Maria del Mar. Són diversos els factors que porten a Sales concloure que aquest espai podria haver allotjat l’edifici: el seu antic nom, el moment en el que apareixen les primeres restes, la morfologia de l’espai, l’ús que en fa posteriorment el cristianisme i la lògica de la centuriació romana, seguint models com els de Tarraco. Paral·lelament s’ha desenvolupat la hipòtesi que la Plaça del Born podria haver estat el circ de Barcino.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s