Necròpolis de la plaça Vila de Madrid.

Als anys 50 durant unes obres a la Plaça Vila de Madrid van aparéixer diversos enterraments romans dels segle I al III aC, en el que seria una via sepulcral de la ciutat de Barcino.  Ubicats a banda i banda d’una via que menava cap a l’entrada sud de la ciutat, l’entrada del Cardo Maximus, la porta que avui es situaria al creuament entre els carrers Banys Nous i Call. Com era preceptiu a tot l’Imperi els romans enterraven els seus morts fora muralles per raons higièniques, i escollien les vies d’entrada i sortida de la ciutat.

En aquest jaciment han aparegut diferents tipus de tombes, les més recorrents les cupae (barril en llatí), però també es troben altres tipus d’enterraments: túmuls, ares, esteles i bases quadrades. En qualsevol cas el que se sap d’aquests enterraments és que pertanyen a barcelonins de baix nivell social, especialment pels aixovars (objectes que acompanyen als morts). També se sap que fins al segle II aC en aquesta necròpolis conviuen dos rituals diferents: l’incineració i l’inhumació. En origen els romans practicaven l’incineració, ara bé, a mesura que avança l’Imperi i especialment, amb l’aparició del cristianisme, l’inhumació s’acaba imposant com a ritual d’enterrament.

També es va trobar un pou amb restes d’animals (cavall, porc o gos) que estarien relacionats amb els rituals d’enterrament. La majoria d’aquestes tombes tenen forats per on realitzar les libacions (ofrenes als morts) que els familiars abocaven a les tombes durants els rituals de l’enterrament i les festivitats dedicades als morts. Aquestes festivitats eren les anomenades Parentàlia, al mes de febrer, i les Lemuràlia, al mes de maig; una festivitat paral·lela a la cristiana festivitat de Tots Sants.

Podeu veure una reconstrucció interessant de la via sepulcral en aquest video.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s