Barris de Sant Ramon i la Maternitat i Pedralbes.

Des del nucli de Les Corts, i a l’altra banda de l’actual Gran Via de Carles III, es va anar desenvolupant, espacialment la segona meitat del segle XIX un barri anomenat Sant Ramon, on es va instal·lar també la coneguda Maternitat de la ciutat, que hereva de la Casa de la Misericòrdia, que depenia de l’Hospital de la Santa Creu del Raval. Aquest barri quedà delimitat per una banda per la Diagonal i per l’altra per la citada Gran Via de Carles III i a la part est, pel carrer de Collblanc. D’alguna manera es pot dir que Sant Ramon a la part de baix de la Diagonal, i Pedralbes, a la part de dalt, són els barris que actuen com a portes (o millor batents de les portes) d’entrada de la ciutat per la seva part sud. Al capdamunt, es situava l’antic Coll de Finestrelles. Aquest fou el lloc d’accés, durant molt i molts segles de la ciutat. El barri de Sant Ramon era un barri que es caracteritzava pel gran nombre de masos, dels que avui en dia només en sobreviuen dos: Can Planes i Can Vinyals de la Torre. Dos masos que parlen d’un passat agrícola de la zona, però que a més tenen història pròpia, el primer lligat a la història de les guerres carlines i del F.C: Barcelona. El segon lligat a la història de la famosa ràtzia d’Almansor l’any 985.

Un dels equipament més important, que alhora li dóna nom al barri, és la Maternitat, traslladada al barri el 1884, i amb les noves instal·lacions i els nous condicionants que va suposar especialment el nou equipament, la Maternitat va millorar, i molt, les condicions de vida dels infants i de les dones que hi acudien. Aquest però no fou l’únic equipament sanitari-assistencial que va instal·lar-se a la zona: un altre exemple n’és el frenopàtic. L’obertura de la Diagonal també fou un important element que dibuixà el perfil d’aquests dos barris. Amb l’Avinguda es dibuixaren places i espais, que amb el temps han anat canviant el seu significat històric. Dos elements notables a tenir en compte: la cessió de la ciutat del Palau de Pebralbes al rei Alfons XIII i la celebració als anys 50 del Congrés Eucarístic, que va suposar la creació de l’actual Plaça de Pius XII.

Palau Pedralbes

Palau de Pedralbes

Pel que fa al barri de Pedralbes, el tercer barri que conforma el districte de Les Corts, s’ha de fer referència al monestir de Pedralbes per tal de poder conèixer el seu origen. Fer referència al monestir de Pedralbes és fer referència al personatge de Elisenda de Montcada i la seva voluntat al segle XIV de crear un lloc per poder retirar-se quan el seu marit, el rei Jaume II, hagués mort. El monestir de Pedralbes actuà al llarg de la història, fins al segle XIX, com a veritable senyor feudal de les terres dels voltants. I el seu paper ha estat una constant en la història de la ciutat. A llarg de la pujada cap al monestir, per l’Avinguda Pedralbes des de la Plaça Pius XII, es poden observar diverses de les cases i finques que en diversos estils es van anar construint per la zona: modernistes, noucentistes, racionalistes…

Monestir Pedralbes

Monestir de Pedralbes

Entre el 1958 i 1975 es construí la Ciutat Universitària, ara anomenada Zona Universitària i que s’amplià entre el 1990 i el 1996 amb la construcció del Campus Nord. Un dels edificis que mereix especial atenció és la Facultat de Dret, d’estil racionalista.

Itinerari:

 • Casa de la Maternitat
 • Frenopàtic
 • Can Vinyals de la Torre
 • Porta de la Finca Güell
 • Cementiri de Les Corts
 • Can Planes (la Masia del Barça)
 • Universitat de Barcelona
 • Palau de Pedralbes
 • Plaça Pius XII
 • Facultat de Dret
 • Portes de la Finca Güell
 • Torre Blanca
 • Torre Girona
 • Casa Hurtado
 • Edifici Tòkyo
 • Torre Cortès
 • Casa Soler
 • Monestir de Pedralbes

Durada de la ruta: es tracta d’una ruta llarga, aproximadament 3 hores.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s