Vila de Mar-La Ribera.

Aquest barri té ja origen cap al segle X, on ja hi havia un nucli urbà lligat a l’activitat de mar i amb una església, Santa Maria de les Arenes que era el seu centre. Al llarg del segle XII, i especialment al XIII aquest barri pren forma definitiva i passa a ser Vilanova de Mar un dels quatre barris de la Barcelona medieval. Jaume I, al construir la muralla, inclou el barri dins l’espai emmurallat. El rei Alfons III autoritza a la població a construir una nova església, per substituir la romànica Santa Maria de les Arenes. En poc més de 50 anys els habitants del barri van enllestir Santa Maria del Mar, una fita del gòtic català i una fita del pacte entre la monarquia i els ciutadans de Barcelona.

_TIT4645_peke

Santa Maria del Mar i la Plaça

El barri de mar està estretament lligat a l’activitat gremial i artesanal com els noms de molts dels seus carrers indiquen, i a l’activitat portuària (millor dit marítima, ja que Barcelona entre moltes peculiaritats de port no en tenia). D’aquí la presència d’una altra institució importantíssima en l’activitat comercial marítima de la Corona: el Consolat de Mar, avui la Llotja. L’altre punt important a tenir present per entendre el barri és la proximitat de la via que comunica Barcelona amb el nord-est, cap al Maresme, cap a França. Aquesta via pren el nom a l’edat mitjana de carrer de la Bòria. La connexió entre Santa Maria i la Bòria es fa a través del conegut carrer Montcada, obert  entre els segles XII i XIII, que acull la residència de les més nobles famílies de la ciutat i de la Corona (Meca, Cervelló, Dalmases o els Berenguer Aguilar).

Aquest barri fou l’altre sector de la ciutat que més patí les conseqüències de la Guerra de Successió, el més atacat de manera més sistemàtica, donades les característiques menys robustes de la muralla en aquesta zona. Posteriorment a la derrota del 1714, el barri encara es veurà més transformat per la construcció de la fortalesa de la Ciutadella, obligant les autoritats borbòniques que part dels ciutadans del barri enderroquessin casa seva per edificar el motor de la repressió borbònica contra Barcelona.

Itinerari:

 • Carrer Argenteria
 • Carrer Basea
 • Carassa
 • Santa Maria del Mar
 • Fossar de les Moreres
 • Malcuinat
 • Carrer de les Caputxes
 • Canvis Vells/Nous
 • Carassa
 • Carrer Dames
 • Encants Vells
 • Pla de Palau
 • Plaça de les Olles
 • Passeig del Born
 • Rec Comtal
 • La Seca
 • Carrer Montcada
 • Carrer Bòria

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s