Drassanes.

Hi ha notícies d’unes primeres Drassanes situades a la platja al segle XII i XIII al final del Portal de Mar o de Regomir. Aquestes primeres drassanes serien unes grades que permetrien la construcció i reparació de les naus, però sense ser veirtablement un edifici. A mitjans de segle XIII, sota el regnat de Jaume I, hi ha notícia de la utilització de la zona de la platja entre el Cagalell i Montjuïc per construir les naus de la Corona, però les Drassanes continuen sent al final de Regomir.

No serà fins a finals del segle XIII, amb Jaume II, que es comença la construcció de les Reials Drassanes. L’edifici consta bàsicament d’un seguit de naus i pilars que marquen els espais que s’utilitzen per construir les embarcacions i reparar-les. Aquesta construcció coincideix amb el desenvolupament de l’activitat militar i comercial, iniciada per Jaume I, a través del Mediterrani. La segona fase de la construcció segueix amb Alfons II al segle XIV. Durant el regnat de Pere III, mitjans del segle XIV, l’autoritat muncipal demana al rei contribuir en les despeses de millorar l’edifici, especialment pel que fa a cobrir l’edifici per evitar que els vaixells en construcció pateixin desperfectes en situacions climatològiques adverses.

Al llarg del segle XV es fan diverses ampliacions i especialment es construeix el que s’anomena el Porxo Nou o del rei Pere, tot i que es construeix durant el regnat del seu fill. Aquesta ampliació anava lligada a la idea del monarca de construir un nou palau reial al costa de l’edifici i a la part final de la Rambla, davant de la façana marítima. Seguint el model del Palau Ducal de Venècia, per exemple.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s