Convent dels Àngels.

El 13 de gener de l’any 1566 es va inaugurar l’església de la Mare de Déu dels Àngels, al convent del mateix nom al barri del Raval de Barcelona. Des de 1473 està documentada una capella, situada extramurs, en el camí del portal de Sant Daniel a la Llacuna, això a la part nord, al camí de França, dedicada a la Nostra Senyora dels Àngels. L’any 1485 en van començar a tenir cura unes monges dominiques procedents de Caldes de Montbui però la inseguretat i, sobretot per la insalubritat del lloc van fer que el Consell de Cent decidís traslladar-ne el culte a l’interior de les muralles. El 4 d’abril de 1562 es posà la primera pedra de la nova església i convent i van ser construït entre els anys 1562 i 1566 al barri del Raval, ja emmurallat. En el segle XIX les monges patiren dues exclaustracions de 4 mesos, el 1814 i de 10 anys des del 1836. Després de la desamortització (1835) es va transformar en Casa de Correcció Municipal i posteriorment en parròquia de Sant Antoni Abat. El 1906 la comunitat va vendre el convent i l’església, que foren emprats com magatzem de ferros i maquinaria del gran industrial Sr. Mateu, que seria alcalde franquista.

Convent dels Àngels al Raval

Convent dels Àngels al Raval

En l’actualitat es conserven, restaurades per l’Ajuntament de Barcelona les antigues construccions profundament modificades. Destaquen tres grans sales abovedades amb ogiva, una d’elles amb mènsules i claus decorades. L’església de traça gòtica és d’una sola nau de cinc trams amb capelles laterals entre contraforts i absis poligonal. La façana és molt simple, amb pilastres i frontó triangular, d’estil renaixentista. Hi havia un àngel a la part més alta que es va perdre el 1936. Les sales del convent són més clarament gòtiques, amb voltes ogivals i claus esculpides. Cal destacar la porta del convent, amb decoració escultòrica, tot i que força desgastada. L’any 1868 es creà la parròquia de Sant Antoni Abat i Nostra Senyora dels Àngels a l’església del convent del Peu de la Creu. L’any 1932 la demarcació parroquial es traslladada a la ubicació actual de l’Eixample fent ús provisional de la capella de les Concepcionistes (carrer València 252).

L’any 1942 es comença la construcció de la nova església parroquial de la Mare de Déu dels Àngels al xamfrà Balmes València, projectada per l’arquitecte Josep Danés, deixeble de Gaurdí, en un terreny que comprà el mateix bisbat l’any 1932 per 750.000 d’una donació. L’impuls fou de mossèn Delgé. El temple nou de la Mare de Déu dels Àngels fou consagrat el 12 d’octubre de 1955.

Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels

Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels